خدمات اسکن

آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اداره کل ثبت احوال نائین

آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اداره کل ثبت احوال نائین با تعداد 300000 برگ توسط نیروهای آموزش دیده این شرکت به صورت متمرکز اجرا گردیده است در کمترین زمان و با بهترین کیفیت اجرا گردیده است .

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 5 ماه
حجم قرارداد:
آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اداره کل ثبت احوال استان مرکزی

آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اداره کل ثبت احوال استان مرکزی که پس از پایان پروژه این شرکت در ثبت احوال استان یزد و همچنین همزمان با پروژه اسکن پرونده های مشترکین واحد های خودگردان استان اصفهان انجام گردیده است.

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 3 ماه
حجم قرارداد:
آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اداره کل ثبت احوال استان یزد

اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی اداره کل ثبت احوال استان یزد به صورت همزمان در شهرستان های اردکان، میبد، صدوق و تفت و بکارگیری از نیروهای بومی ماهر و مسلط به تایپ و فتوشاپ جهت ویرایش عکس های گرفته شده توسط دوربین های حرفه ای این شرکت که آن نشان دهنده قدرت شرکت در آموزش و بکارگیری نیرو های بومی و کاهش هزینه های این شرکت میباشد.

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 4 ماه
حجم قرارداد:
مکانیزه نمودن بایگانی مشترکین آب و فاضلاب منطقه 3 تبریز

.بایگانی مشترکین آب و فاضلاب منطقه 3 تبریز با حجم 2000000 برگ اسکن و داده آمایی گردیده است

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 12ماه
حجم قرارداد:
اسکن پرونده های مشترکین آبفا واحد های خودگردان استان اصفهان

اجرای متمرکز پروژه اسکن پرونده های مشترکین واحدهای خودگردان آبفا استان اصفهان که شامل 3000000 برگ همراه با تیمی آموزش دیده و ثابت تا انتهای پروژه، که داشتن نیروهای ثابت خود یک امتیاز مهم در بالا رفتن کیفیت کاری است و باعث رضایت کارفرما می گردد.

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 12 ماه
حجم قرارداد:
اسکن و سبک سازی پرونده های مشترکین ثابت شرکت مخابرات آذربایجان شرقی

پروژه اسکن و سبک سازی پرونده های مشترکین ثابت شرکت مخابرات آذربایجان شرقی با حجم تقریبی 858000 پرونده در نواحی مختلف شهرستان تبریز یکی از آخرین پروژ های بزرگ این شرکت است که نشان دهنده قدرت اجرایی و فنی سپانو در دیگر استان های کشور عزیزمان می باشد. این پروژه هم اکنون با بیش از 30 نیروی ماهر و متعهد که دارای سابقه کار در زمینه سبک سازی و اسکن می باشند در حال اجرا می باشد.

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 12 ماه
حجم قرارداد:
عملیات اسکن مدارک و محتویات پرونده های نوسازی شهرداری همدان

عملیات اسکن مدارک و محتویات پرونده‌های نوسازی شهرداری همدان با حجم ۴۵۰۰۰۰۰ برگ ظرف مدت ۲۵۰ روز کاری توسط این شرکت با خطای زیر ۱.۵ درصد در کل پروژه اجرا گردیده است

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 10 ماه
حجم قرارداد:
ساماندهی بایگانی کمیسیون ماده صد شهرداری یزد

ساماندهی بایگانی کمسیون ماده صد شهرداری یزد به حجم ۶۱۰۰۰ پرونده ظرف مدت ۴۷۵ روز کاری توسط این شرکت با خطای زیر ۲ درصد در کل پروزه در حال اجرا می باشد.

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 19 ماه
حجم قرارداد:
اسکن و داده آمایی اسناد شهرسازی شهرداری منطقه 4 خمینی شهر

اسکن و داده آمائی اوراق تمامی پرونده های شهرسازی املاک منطقه ی چهار شهرداری خمینی شهر به حجم 17000 پرونده با تعداد اوراق 1200000 برگ ظرف مدت 150 روز کاری توسط این شرکت با خطای زیر 1 درصد در کل پروژه اجرا که باعث جلوگیری از تخلفات ناشی از تحویل فیزیکی پرونده ها به ارباب رجوع گردیده است

سازمان:
تاریخ شروع:
مدت قرارداد: 6 ماه
حجم قرارداد: