شناسایی فرصتها و بهبود فرآیندها

دو نوع گواهی BPM وجود دارد که مدیران حرفه ای می توانند به دست بیاورند. نوع اول به حرفه ای هایی داده می شود که مدیریت فرآیند کسب و کار را با استفاده از نرم افزار BPM به کار می گیرند. نوع دوم گواهی فرآیند پیچیدگی های کسب و کار است و به مدیر، آموزش می دهد فرصت هایی را که در فرآیند کسب و کار نیاز به بهبود یا اصلاح دارند را شناسایی کند. هر دو آموزش می توانند داده های ارزشمندی به مدیران فرآیند کسب و کار بدهد، داده هایی که به طور حتم مهارت های آنان را در مدیریت فرآیند کسب و کار بهبود می بخشد.

گواهی BPM در استفاده از نرم افزارهای مختلف BPM به مدیران آموزش می دهد از برنامه های مختلفی که به کمک کامپیوتر اجرا می شوند استفاده کنند، برنامه هایی که به سمت بهینه کردن فرآیند مدیریت می روند. برنامه های BPM به کارآموزان معرفی خواهد شد و آنها یاد خواهند گرفت چگونه با استفاده از این برنامه ها یک فرآیند نمونه (مدل) بسازند. هدف این نوع آموزش، دادن مهارت های نرم افزاری کافی به مدیران در ساخت طراحی فرآیند، جریان کار و نقشه فرآیند است.

این آموزش ها الزاماً توانایی مدیران در ایجاد یک نمونه (مدل) از فرآیند کسب و کار با استفاده از برنامه های کامپیوتری را تقویت می کند. نوع دیگر آموزش که آن هم گواهی BPM اعطا می کند، در رویکرد خود سنتی تر است. این آموزش بر مبنای فرآیند بوده و به مدیران می آموزد چگونه مفهوم مدیریت فرآیند را درک کنند و چگونه بر پایه این مفاهیم طرحی بسازند. علاوه بر آن اصول پشت هرگام فرآیند کسب و کار به مدیران معرفی می شود و یاد می گیرند فرصت هایی را که می تواند فرآیند را به کمال مطلوب برساند شناسایی کنند. به علاوه موارد حل مشکل به کارآموزان د اده خواهد شد تا توانایی های خود را بر روی جنبه های مختلف مدیریت فرآیند کسب و کار امتحان کنند.