گوگل در حال ساخت سریع‌ترین رایانه تجاری

شرکت آمریکایی گوگل با مشارکت گروهی از پژوهشگران دانشگاه سانتا باربارا در کالیفرنیا، در حال توسعه فناوری کوانتوم برای تولید رایانه‌ای است که به آن «سریع‎ترین رایانه جهان» لقب داده‌اند.

به این ترتیب گفته می‌شود این پژوهشگران قصد دارند اولین رایانه کوانتومی تجاری را تولید نمایند.

به گزارش ایتنا به نقل از vetogate.com، دانشمندان می‌گویند کیوبیت (Qubit) قادر است مانند صفر و یک عمل کند و این بدان معناست که رایانه‌های کوانتومی، به لحاظ تئوری می‌توانند سریع‌ترین رایانه‌های دیجیتالی عصر حاضر باشند.

کیوبیت یا بیت کوانتومی، واحد پایه‌ای پردازش کوانتومی بوده و مشابه بیت در رایانه‌های معمولی است.